مناقصه احداث مدرسه در ناحیه 128 هکتاری عمران شهر جدید صدرا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید صدرا

شماره آگهی ۲۰۰۹۵۱۰۴۱۰۰۰۰۰۲ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۲۶۹۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مدرسه در ناحیه ۱۲۸ هکتاری با برآورد ۲۲,۴۰۵,۴۳۸,۱۶۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۲۰.۲۷۱.۹۰۹ ریال به صورت چک تضمین شده یا واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : شیراز - شهر جدید صدرا بلوار دانش - خیابان دنا - شرکمت عمران شهر جدید صدرا
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن