مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه دو منظوره شرکت پخش فرآورده های نفتی - تربت حیدریه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی - تربت حیدریه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۸۶۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه دو منظوره شرکت کاشمر
شرایط : درخواست کتبی برای شرکت در مناقصه با امضاء مدیرعامل از سوی شرکت های دست اندرکار ـ تاییدیه از کارفمایان قبلی و کپی قراردادهای مربوطه ـ تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات ـ اعلام مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اعضاء هیات مدیره شرکت ـ خلاصه ای از سوابق کاری و کپی مستندات مربوطه ـ لیست امکانات مالی و فنی صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۳۹۳ ـ مدارک و سوابق مورد نیاز الزامات HSE (ایمنی بهداشت و محیط زیست) مناقصه گزار ـ ارائه تاییدیه صلاحیت از ادراه کار و امور اجتماعی شهرستان محل
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۷ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تربت حیدریه - خیابان فردوسی شمالی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : تربت حیدریه - خیابان فردوسی شمالی - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت حیدریه دبیرخانه
۰۵۱-۵۲۳۱۳۰۳۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mprog.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن