مناقصه عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

شماره آگهی ۲۹/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۸۵۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات برون سپاری ، تامین و تولید ، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب در منطقه شاهدشهر با برآورد ۵,۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۴ رسته آب یا تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا شعبه اکبابتان / سپرده شركت در مناقصه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت فیش واریزی به حاسب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ بانک سینا یا ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی وچک تضمین شده بانکی و یا گواهی صادره از امور مالی مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج - تهرانسر مرکزی بلوار اصلی خیابان شهید علیرضا راسخ مهر (یکم غربی) ساختمان شماره ۱ ستاد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران
۰۲۱-۴۴۵۰۸۳۳۶-۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://tender.nww.co.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن