مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری مرکز، منطقه شهرداری یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری یزد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۸۲۶۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به دبیرخانه شهرداری مرکز، منطقه یک، منطقه دو و منطقه سه به بخش خصوصی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۹۱۵۲۱۰۰۰ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانک تجارت شهرداری یزد و یا ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.YAZD.IR وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن