سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian oil company

شماره آگهی ۱۵۶۵/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۴۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه nisoc intend to identify and evaluate qualified contractors for logging services which is required by petrophysic engineering department based on following specific and general conditions
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن