سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۳۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی درمانگاه فرهنگیان ارومیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۵-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۵-۰۵
آدرس خرید اسناد : اداره پشتيبانی و خدمات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی و يا پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۴۳۲۲۲۵۶۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mprog.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۶-۰۵ ---- : اداره پشتيبانی و خدمات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی و يا پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی www.iets.mprog.ir و سايت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی به نشانی www.wa.medu.irوسامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir تلفن: ۲۲۲۵۶۳۰-۰۴۴۳ ***توجه: کليه مراحل شرکت در مناقصه و ارسال پاکتهای پيشنهاد قيمت می بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونيک دولت صورت پذيرد.***
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن