سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه و تولید مواد معدنی ایران - مجتمع سرب و روی انگوران

شماره آگهی ۹/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۷۳۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات خاکی ، زیراساس ، اساس و آسفالت جاده اختصاصی معدن سرب و روی انگوران
شرایط : حداقل رتبه ۵ در کد فعالیت راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۷۰۰۱۲۲۶۴۲ بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال در قالب ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان کمربندی شمالی ۲۲ بهمن اراضی پایین کوه فاز ۲ میلاد یک قطعه یک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مجتمع سرب و روی انگوران طبقه اول واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴-۳۳۷۸۰۳۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن