سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۱۰۱-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۱۸۰۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم مورد نیاز خود : سیم آلومینیوم هاینا به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ متر ـ سیم آلومینیوم مینگ به تعداد ۱۲۰.۰۰۰ متر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۴۱۹۳۰۰۴ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۵۸۲ میلیون ریال مشهد بانک صادرات چهارراه معلم سپهر ۱۰۱۱۱۸۲۴۱۹۳۰۰۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kedc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن