مناقصه تهیه مصالح و اجرای مناسی سازی و ایمن سازی شهرداری کرج
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کرج

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۸۴۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای مناسی سازی و ایمن سازی مسیرهای عابر پیاده سطح شهر کرج با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل پایه ۵ راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز فیش نقدی به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان توحید بلوار بلال شهرداری کرج طبقه هفتم
آدرس ارسال مدارک : میدان توحید بلوار بلال دبیرخانه شهرداری کرج
۰۲۶-۳۵۸۹۲۴۴۳-۳۵۸۹۲۴۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://oldpmn.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن