مناقصه خرید 549 دستگاه کامپیوتر جهت اجرای نرم افزار سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۱۸۱۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۵۴۹ دستگاه کامپیوتر جهت اجرای نرم افزار سیب در سطح استان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب جاری ۱۸۱۹۷۷۲۲۲۵ بانک ملت شعبه مرکزی به نام دانشگاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ الی ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست دانشگاه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.lums.ic.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن