سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۱۵۱۸۲۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه برقرسانی روستایی : سیرجان یک با تضمین ۵۱۲.۲۵۰.۰۰۰ ریال --- سیرجان دو با تضمین ۴۸۸.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- سیرجان سه با تضمین ۵۳۸.۶۲۰.۰۰۰ ریال --- سیرجان چهار با تضمین ۴۷۶.۵۸۰.۰۰۰ ریال --- سیرجان پنج با تضمین ۵۰۶.۸۲۰.۰۰۰ ریال --- بافت و بردسیر با تضمین ۲۵۸.۵۴۰.۰۰۰ ریال --- بم و ریگان با تضمین ۲۹۶.۹۴۰.۰۰۰ ریال --- جیرفت و رودبار جنوب با تضمین ۲۴۶.۳۹۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : کرمان بلوار جمهوری اسلامی امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ تلفن ۰۳۴۳۲۱۱۶۰۸۶ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن