سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 12 تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۲۰۱۳۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه حذف زوائد فیزیکی نواحی ۵ و ۶ با برآورد ۶.۹۹۹.۹۲۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۵۰ میلیون ریال --- پاکسازی و شستشو و پوشانده نما ناحیه یک با برآورد ۱.۹۹۹.۹۹۹.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰ میلیون ریال --- خرید پرچم با برآورد ۱.۹۹۹.۹۶۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰ میلیون ریال --- رنگ آمیزی در سطح محدوده ناحیه یک با برآورد ۲.۹۹۹.۹۹۹.۵۰۰ ریال و تضمین ۱۵۰ میلیون ریال
شرایط : حداثل رتبه ۴ تاسیسات ـ رتبه حداقل ۲ شستشو ـ رتبه حداقل ۲ رنگ آمیزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره ۱۰۰۶۵۷۴۱۴۸ بانک شهر شعبه میدان شهدا به نام شهرداری منطقه ۱۲
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ـ منطقه ۱۲ واقع در میدان شهدا نبش عظیم زادگان ط دوم اداره قراردادها و شهرداری منطقه ۱۲
آدرس ارسال مدارک : تهران ـ منطقه ۱۲ واقع در میدان شهدا نبش عظیم زادگان ط دوم دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن