سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۲۰۸۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه ساختمان تطهیر (غسالخانه) بهشت امام زاده عبداله فاز ۲ با برآورد ۵,۹۹۱,۷۸۵,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۹۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سیبا ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰۰ بنام شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری آمل
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۴۲۲۹۰۰۷ تلفن ۰۱۱۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل www.amol.ir وب سایت
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن