سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع برق کردستان

شماره آگهی ۸-۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۲۰۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمت پرقبض طرح جامع مشترکین شامل سیستم پذیرش انشعاب ، فروش انرژی و خدمات پس از فروش اعم از نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز کارفرما
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ بانک ملی مرکزی سنندج / سپرده شركت در مناقصه ۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ و پاکات ج ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان واقع در سنندج بلوار جانبازان سایت اداری
۰۸۷-۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : جهان صنعت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن