سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه امور مالیاتی کشور

شماره آگهی ۱۰۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۲۰۲۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سه دستگاه (HSM) hardware security module
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر و یا به صورت واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : میدان امام خمینی ـ خ داور سازمان امور مالیاتی کشور ط اول ادراه کل امور پشتیبانی اداره امور اجرایی قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن