سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان یزد

شماره آگهی ۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۲۰۱۹۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ۵۵ دستگاه خودرو با راننده جهت انجام امور شهری و بین شهری و برون استانی
شرایط : تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۲۱ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۱ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جام شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶۷۱۸۱ به ننام شرکت مخابرات استان یزد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت واقع در ساختمان مذکور
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن