مناقصه بازسازی ساختمان مرکزی اداره کل حمل و نقل و حمل و نقل و پایانه های استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و پایانه های استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۲۴۷۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه بازسازی ساختمان مرکزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران با برآورد ۹,۴۳۹,۵۲۸,۴۴۶
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته ابنیه و تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شماره ۲۱۷۶۳۷۵۰۰۴۰۰۲ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مازندران ساری خیابان معلم روبروی بانک ملت اداره کل حملو نقل و پایانه های مازندران اداره منابع انسانی پشتیبانی و رفاه
آدرس ارسال مدارک : مازندران ساری خیابان معلم روبروی بانک ملت اداره کل حملو نقل و پایانه های مازندران اداره منابع انسانی پشتیبانی و رفاه
۰۱۱۳۳۲۴۸۰۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : اصلاحیه - نوبت دوم
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن