سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۰۵۶۹۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات تامین ۲۴ دستگاه خودرو به صورت استیجاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۰۸۰۳۰۹۰۰۰ بانک ملی شعبه آب منطقهای تبریز / سپرده شركت در مناقصه ۳۳۲.۷۵۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۰۸۰۴۱۰۰۰۱ بانک ملی شعبه آب منطقه ای تبریز
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : بلوار ۲۹ بهمن شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۳۳۸۲۳۱۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.azarwater.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن