سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۴۷-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۰۷۵۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه پیاده روسازی پارک بانوان غرب با برآورد ۲.۰۸۸.۸۴۲.۴۷۰ ریال و تضمین ۱۰۵ میلیون ریال --- پیاده روسازی و کفسازی زون C پارک بانوان با برآورد ۲.۶۹۸.۳۷۸.۴۸۷ ریال و تضمین ۱۳۵ میلیون ریال
شرایط : رتبه ۲ حقیقی و ۵ حقوقی ابنیه یا راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب شمراه ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری زنجان / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۰۱۰۵۷۴۲۸۹۴۰۰۴ بانک ملی شعبه میدان آزادی در وجه شهرداری زنجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
آدرس خرید اسناد : زنجان خ خرمشهر بلوار آزادی شهرداری مرکزی دبیرخانه مرکزی
آدرس ارسال مدارک : زنجان ـ خ خرمشهر ـ بلوار آزادی شهرداری مرکز دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن