مناقصه خرید، بومی سازی، آموزش، پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم بنادر و دریانوردی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی

شماره آگهی ۰۱/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۶۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید، بومی سازی، آموزش، پشتیبانی، نگهداری و توسعه سیستم جامع مدیریت منابع انسانی
شرایط : گواهینامه صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور در رسته ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزار با حداقل رتبه ۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۹۰۰۱۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه خیابان ویلا کد ۴۵۲ / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۸۰۰۲۰۰۳ به نام سازمان بنادر و دریانوردی عهده بانک صادرات شعبه بازار بزرگ میرداماد (کد ۴۳۳۹) و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تا ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی
۰۲۱-۸۴۹۳۲۲۹۲-۸۴۹۳۲۴۴۷ تلفن ۰۲۱-۸۸۶۵۱۰۲۱ فکس
ict@pmo.ir ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای - تجدید
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن