مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه امور راهبری و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات خود واقع در خیابان فردوسی
شرایط : حداقل رتبه معتبر ۳ رشته تاسیسات و تجهیزات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۶۴۴۶۴۲۱۷-۶۴۴۶۴۲۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن