مناقصه واگذاری اجرای پروژه ها و فعالیتها شامل:13-2/95: اجرای پروژه توزیع نیروی برق استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان گلستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۷۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای پروژه ها و فعالیتها شامل:۱۳-۲/۹۵: اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان های بندر گز - کردکوی - ترکمن و گمیشان با تضمین ۱۲۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۳۰۷.۳۳۰.۰۰۰ ریال --- ۱۴-۲/۹۵: اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین عادی در منطقه یک استان در محدوده مدیریت های توزیع برق شهرستانهای بندر گز - کردکوی - ترکمن - گمیشان و آق قلا با تضمین ۲۵۲.۰۶۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۴.۴۰۱.۹۳۶.۰۰۰ ریال --- ۱۵-۲/۹۵: اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین عادی در منطقه دو استان در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان (گرگان غرب و گرگان شرق) با تضمین ۳۰۶.۷۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۲۲۲.۸۲۷.۰۰۰ ریال -- ۱۶-۲/۹۵: اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین عادی در منطقه سه استان در محدوده مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستانهای علی آباد کتول - رامیان - آزادشهر و گنبد با تضمین ۳۴۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۷.۴۸۲.۴۷۸.۵۰۰ ریال --- ۱۷-۲/۹۵: اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین عادی در منطقه چهار استان در محدوده مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان های مینودشت - گالیکش - کلاله و مراوه تپه با تضمین ۲۳۸.۵۶۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۹۵۱.۹۰۸.۵۰۰ ریال --- ۳۳-۲/۹۵: اجرای پروژه های تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکین دیماندی در سطح استان گلستان با تضمین ۱۸۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۵۴۷.۹۹۴.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال بابت هر مناقصه واریز به حساب فراگیر ۲۱۹۵۰۹۴۷۵۴۰۰۶ نزد بانک صادرات شعبه شهید رضاپور گرگان / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا ورایز وجه به حساب شماره ۳۱۳۶۳۸۱۴۰ نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان و یا مطالبات تایید شده توسط امور مالی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : گرگان - ابتدای جاده آق قلا بعد از شرکت آب منطقه ای استان گلستان ساختمان شماره ۲ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۱۷۳۲۶۸۴۴۱۲ تلفن ۰۱۷۳۲۶۲۷۴۳۰ فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید - نوبت n,l
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن