مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد 200 p/f borsig gas بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۲۶/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۲۲۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه قطعات کمپرسور گازی بورسیگ واحد ۲۰۰ p/f borsig gas compressor
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان امیدیه ـ بلوار نفت ـ شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/ اداره تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک : اداره تدارکات و امور کالا
۰۶۱۵۲۶۲۲۴۹۲ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل http://agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم دو مرحله ای
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن