مناقصه احداث مخزن 250 متر مکعبی فلزی (هوایی) شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مخزن ۲۵۰ متر مکعبی فلزی (هوایی) شهرک صنعتی محلات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا به حساب جاری ۲۱۷۵۶۷۵۲۰۲۰۰۰ بانک ملی به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۶۳۳۴۴۳۲۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : سایه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن