مناقصه 1- نگهداری فضای سبز ناحیه یک با برآورد 30.106.486.509 شهرداری منطقه 22 تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 22 تهران

شماره آگهی ۵-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۱۴۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- نگهداری فضای سبز ناحیه یک با برآورد ۳۰.۱۰۶.۴۸۶.۵۰۹ ریال و سپرده۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۲- نگهداری فضای سبز ناحیه دو با برآورد۲۹.۲۵۷.۰۰۸.۳۵۱ ریال و سپرده ۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -- ۳- نگهداری فضای سبز ناحیه سه با برآورد ۱۵.۶۴۳.۰۵۲.۹۲۴ ریال و سپرده۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- نگهداری فضای سبز ناحیه چهار با برآورد ۲۹.۳۹۷.۰۵۱.۰۹۴ ریال و سپرده۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- نگهداری فضای سبز بوستان آبشار با برآورد۱۵.۲۰۶.۳۹۷.۲۳۴ ریال و سپرده ۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال --- ۶- نگهداری فضای سبز بوستان جوانمردان با برآورد ۱۴.۲۳۹.۳۲۳.۵۷۳ ریال و سپرده۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- نگهداری فضای سبز بوستان جنگلی لتمال کن با برآورد ۱۶.۰۰۰.۵۳۴.۳۳۱ ریال و سپرده۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- نگهداری فضای سبز بوستان جنگلی وردآورد با برآورد۱۴.۹۹۴.۷۶۴.۶۶۳ ریال و سپرده ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---۹- نگهداری فضای سبز بوستان جنگلی خرگوش دره با برآورد۵.۴۰۰.۴۰۴.۳۴۷ ریال و سپرده ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰- امور نطافت و پاکیزه سازی معابر شهری ناحیه ۳ با برآورد ۱۳.۶۳۰.۷۴۱.۲۶۰ ریال و تضمین ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱- خرید لوله در سطح منطقه ۹.۹۹۵.۷۹۷.۲۴۰ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۲- نگهداری و راهبری امور خدماتی و نظافتی مجموعه ساختمان های شهرداری منطقه ۲۲ و ساماندهی نیروهای اماکن فرهنگی هنری و اجتماعی با برآورد ۲۶.۶۲۷.۳۰۲.۳۱۱ ریال و تضمین ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری منطقه ۲۲
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه شهید خرازی (همت غرب) شهرک شهید باقری ساختمان شماره یک شهرداری منطقه ۲۲ واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : بزرگراه شهید خرازی (همت غرب) شهرک شهید باقری ساختمان شماره یک شهرداری منطقه ۲۲ واحد قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.REGION22.TEHRAN.IR وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن