مناقصه 6/95 : نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن مخابرات استان هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۱۸۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۶/۹۵ : نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز تلفن میناب ـ جاسک با تضمین ۱۱۴.۵۳۶.۰۰۰ ریال --- ۷/۹۵ : نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن قشم با تضمین ۱۲۴.۹۴۴.۰۰۰ ریال --- ۸/۹۵ : نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید بهشتی بندرعباس با تضمین ۱۷۴.۱۷۰.۰۰۰ ریال --- ۹/۹۵ : نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی بندرعباس با تضمین ۱۲۲.۰۵۸.۰۰۰ ریال --- ۱۰/۹۵ : نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن بلال بندرعباس با تضمین ۱۱۲.۴۷۲.۰۰۰ ریال ---- ۱۱/۹۵ : نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن امام خمینی بندرعباس با تضمین ۱۰۰.۶۸۴.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۱۶۴۲۲۴۲۲/۳۲ جام بانک ملت کد شناسه ۳۲۰۰۰۸۰۱۴۳۱۳۸ / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی در وجه مخابرات هرمزگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
آدرس خرید اسناد : گلشهر ـ رسالت جنوبی ساختمان مرکزی مخابرات
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۶۱۰۰۱۶-۳۳۳۰۸۲۵۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tch.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن