مناقصه بخش های عمران، موتوری و اداری شهرداری آباده
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آباده

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۶۰۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه بخش های عمران، موتوری و اداری
شرایط : دارای صلاحیت و رتبه بندی و دارای سوابق کاری مرتبط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱ میلیارد ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۰۱۰۵۷۵۶۷۵۹۰۰۴ بانک ملی ایران شهرداری آباده
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری آباده
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۴۴۳۳۲۰۱۰-۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن