مناقصه پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ شهرداری بابلسر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابلسر

شماره آگهی ۱۱۳۱۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۱۶۶۳۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه رنگ آمیزی خطوط متصل و مداوم و رنگ آمیزی خطوط منقطع و متناوب و عابر پیاده واقع در سطح شهر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ کل برآوردی به شماره حساب ۰۱۰۶۸۱۶۵۷۰۰۰۸ شهرداری نزد بانک ملی مرکزی بابلسر و یا ضمانت نامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن