مناقصه 1012/95: خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی واحدهای تابعه دانشکده دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۱۱۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۰۱۲/۹۵: خرید خدمات مشاغل فوریتهای پزشکی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان با تضمین ۲۹.۱۵۲.۰۰۰ ریال --- ۱۰۲۱/۹۵: واگذاری امور حفاظتی و امنیتی دانشکده علوم پزشکی آبادان و واحدهای تابعه آبادان با تضمین ۲۲.۷۵۳.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۲۳۰۰۷ بانک ملی جهت هر یک از اسناد به صورت جداگانه / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۴۱۸۵۱۹۷۹۳۸ بانک ملت شعبه احمدآباد شمالی تنخواه سپرده دریافتی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : آبادان - ابتدای خیابان ۳۰ متری ذوالفقاری - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان - واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : حراست دانشکده
۰۶۱۵۳۳۸۴۰۰۴-۷۰۶۱۵۳۳۸۴۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.hn-abn.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن