مناقصه خرید لباس کار ایمنی پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۵/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۲۶۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لباس کار ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۶۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
آدرس خرید اسناد : بخش چوار
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن