مناقصه پروژه های آبرسانی : آبرسانی لوله گذاری ـ کنتور آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۱۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۲۷۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه های آبرسانی : آبرسانی لوله گذاری ـ کنتور گذاری ـ مخزن ـ بهسازی چشمه روستای کندوله با برآورد ۲.۷۹۲.۳۶۴.۹۹۷ ریال و تضمین ۱۳۹.۶۱۸.۲۵۰ ریال ---- آبرسانی لوله گذاری کنتورگذاری ـ مخزن ـ بهسازی چشمه ـ موتورخانه روستای نیسانه با برآورد ۹.۸۳۱.۰۶۲.۰۰۹ ریال و تضمین ۴۹۱.۵۵۳.۱۰۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی بنام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید باهنر (دولت آباد) نرسیده به سه راه شرکت ـ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه اداهر طرح و برنامه
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۲۸۱۵۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar-ks.ir وب سایت
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن