مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی کوهدشت و چگنی راه و شهرسازی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان لرستان

شماره آگهی ۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۳۰۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و آسفالت راه های روستایی کوهدشت و چگنی (مله گاو ـ چناران ـ میشاخور ـ دره رحماته ـ ملک آباد ـ سرزمان ـ شاهیوند ـ قرهلیوند ـ ضرورن ـ کوهنانی ـ شیخ مالی ـ تنگ شیرز ـ بطول کلی ۶۰ کیلومتر و عرض متوسط ۵/۵ متر با برآورد ۶۳.۸۲۶ میلیون ریال و تضمین ۱۲.۷۸ میلیون ریال ---- تکمیل احداث باند دوم ویسیان ملاوی (قطعه یک با برآورد ۲۹.۲۰۹ ریال و تضمین ۹۸۵ میلیون ریال ---- تکمیل احداث باند دوم ویسیان ملاوی قطعه دو با برآورد ۱۶.۸۷۱ ریال و تضمین ۸۴۴ میلیون ریال ---- آسفالت محور کوهدشت ـ خرم آباد بطول ۵ کیلومتر قطعه ۳ کیلومتر ۰۰۰+۳۲ الی ۵۰۰+۳۷ با برآورد ۳۶.۱۸۷ ریال و تضمین ۱.۸۱۰ میلیون ریال ---- آسفالت محور ویسیان ـ ملاوی قطعه اول و دوم کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۱۴۱+۱۰ با برآورد ۳۴.۵۶۵ ریال و تضمین ۱.۷۳۰ میلیون ریال ---- آسفالت راه های روستایی الیگودرز (محورهای فرسش ـ چمن سلطان ـ پیردزگاه ـ برناباد ـ آبگرمک و ... با برآورد ۲۸.۲۸۳ ریال و تضمین ۱.۴۲۰ میلیون ریال --- آسفالت راه های رویستایی سلسله محورهای دره تنگ کهمان ـ امیر ـ ایواندر به کولیوند ـ گلزار شهدای اصلانشاه و ... با برآورد ۱۹.۱۴۹ ریال و تضمین ۹۶۰ میلیون ریال ---- آسفالت تقاطع غیر همسطح کزناز (پا رمپها و اوپها) تا میدان مردبختیاری الیگودرز با برآورد ۱۵.۷۶۵ میلیون ریال و تضمین ۷۹۰ میلیون ریال ---- آسفالت زیرگذر سیاهکله ، گوشه پل شهرستان دورود با برآورد ۵۹۵۰ میلیون ریال و تضمین ۲۹۸ میلیون ریال ---- آسفالت زیرگذر سیاهکله ، گوشه پل شهرستان دورود با برآورد ۵۹۵۰ میلیون ریال و تضمین ۲۹۸ میلیون ریال --- آسفالت بلوار سنج شهرستان الیگودرز با برآورد ۱۱.۸۹۶ میلیون ریال و تضمین ۵۹۵ میلیون ریال --- آسفالت زیرگذر زرگران شهرستان دورود با برآورد ۴.۹۴۱ میلیون ریال و تضمین ۲۵۰ میلیون ریال ---- احداث پل دهانه ۱۰ متری سه راهی کرکز ـ چهارآب شهرستان دوره چگنی با برآورد ۳.۵۵۹ میلیون ریال و تضمین ۱۷۸ میلیون ریال ---- احداث پل دهانه ۱۰ متری روستای شنرمل شهرستان دوره چگنی با برآورد ۳.۳۵۴ میلیون ریال و تضمین ۱۶۸ میلیون ریال ---- تعمیر پل قاضی آباد ـ دوبلو کان شهرستان ازنا با برآورد ۱.۹۵۲ میلیون ریال و تضمین ۹۸ میلیون ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت معتبر ثبت شدره در سامانه ساجار
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیارد ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
آدرس خرید اسناد : بلوار بهارستان جنب بانک ملی اداره کل راه و شهرسازی لرستان ساختمان شماره ۲
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۲۰۱۸۹۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن