مناقصه security Printing and Minting Organization (SPMO)OF CENTRAL Bank OF central bank of i.r of iran
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه central bank of i.r of iran

شماره آگهی ۹۵/T/۸۴۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۲۷۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه security Printing and Minting Organization (SPMO)OF CENTRAL Bank OF I.R.OF IRAN , intends to purchase one unit of Rolling Mill
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸۲۱۲۳۷۳۲۳۰۳-۳۰۶ تلفن +۹۸۲۱۲۲۸۴۲۰۳۳-۲۲۸۴۰۰۵۳ فکس
spmo@cbi.ir ایمیل - وب سایت
منابع : Financial tribune
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن