سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه یک تهران

شماره آگهی ۲۳-۳۶-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات ابنیه متفرقه فاز ۱ با برآورد ۲.۱۶۹.۳۴۶.۱۸۶ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ابنیه متفرقه فاز ۲ با برآورد ۲.۱۸۹.۰۴۸.۹۳۵ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات ابنیه متفرقه فاز ۳ با برآورد ۲.۱۴۳.۳۶۸.۲۹۳ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات ابنیه متفرقه فاز ۴ با برآورد ۲.۱۶۵.۹۴۳.۱۶۱ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ابنیه متفرقه فاز ۵ با برآورد ۲.۱۵۶.۹۳۶.۸۸۷ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ابنیه متفرقه فاز ۶ با برآورد ۲.۲۲۱.۲۵۹.۸۹۵ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث دیوار حائل جهت پایدارسازی جداره های خطرساز در سطح منطقه با برآورد ۲.۴۱۱.۵۶۸.۳۱۱ ریال و تضمین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- پایدار سازی جداره های خط ساز با استفاده از عملیات نیلینگ در سطح منطقه با برآورد ۴.۴۵۷.۹۶۱.۳۲۳ ریال و تضمین ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----- احداث و لایروبی چاههای جذبی در سطح نواحی غربی با برآورد ۲.۵۹۲.۶۶۷.۸۷۸ ریال و تضمین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث و لایروبی چاههای جذبی در سطح نواحی مرکزی با برآورد ۲.۶۰۱.۸۳۹.۸۳۱ ریال و تضمین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- احداث و لایروبی چاههای جذبی در سطح نواحی شرقی با برآورد ۲.۶۴۳.۹۰۷.۰۶۳ ریال و تضمین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۱ با برآورد ۷.۹۸۰.۸۹۸.۷۰۴ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۲ با برآورد ۱۳.۰۲۴.۰۹۲.۶۱۴ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۳ با برآورد ۷.۹۷۶.۷۰۰.۶۳۴ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۴ با برآورد ۷.۹۹۳.۱۲۸.۷۳۶ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۵ با برآورد ۸.۰۰۳.۷۶۴.۶۴۱ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۶ با برآورد ۸.۰۰۱.۴۸۸.۳۸۹ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۷ با برآورد ۱۳.۰۰۱.۴۶۶.۱۴۸ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۸ با برآورد ۸.۰۰۰.۸۳۲.۰۹۲ با تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۹ با برآورد ۸.۰۲۰.۶۷۸.۷۳۷ ریال با تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر ناحیه ۱۰ با برآورد ۷.۹۹۷.۶۷۷.۰۶۰ ریال و تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ادامه تکمیل سوله بحران یاران با برآورد ۱۳.۲۷۶.۴۵۵.۵۹۰ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- عملیات ادامه تکمیل سوله بحران اراج با برآورد ۱۲.۲۶۱.۴۲۰.۲۲۶ ریال و تضمین ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۷۰۰۲۶۸۴۵۶۴ بانک شهر شعبه قیطریه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری منطقه یک
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن