سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۵۶۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدماتی مربوط به تهیه طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۸۱.۲۵۶.۲۵۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده ۸۳۱۲۰ بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد ۹۶۸۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : ساری کیلومتر ۹ جاده دریا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۳۶۸۸۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن