مناقصه پروژه گازرسانی اجرای 7960 متر توسعه شبکه گازرسانی پلی گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۳۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۰۵۶۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه گازرسانی اجرای ۷۹۶۰ متر توسعه شبکه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی با فشار psi۶۰ به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام pc در شهرستان های صفاشهر، قادرآباد، روستاهای تابعه با برآورد ۱۰,۵۷۸,۱۹۲,۷۰۵
شرایط : تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز - تجهیزات لازم تخصص و توانایی فنی و مالی - ارائه معرفی نامه کتبی - واریز ۲۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۵۲۹ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی یا واریز نقدی هب حساب ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ الی ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن