سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۱۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۸۱۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و قالب گیری تیرهای فرسوده و تعویض تیرهای فرسوده خط گرم در حوزه عمل توزیع برق شهرستان بافق شامل: سرویس و نگهداری با برآورد ۱.۲۱۹.۳۹۲.۲۰۰ ریال - اتفاق و عملیات با برآورد ۱۴۱.۳۴۱.۶۰۰ ریال - قالب گریری ۳۷۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال - تعویض تیر فرسوده با برآورد ۱۶۷.۱۵۷.۴۶۰ ریال - خط گرم با برآورد ۴۳۷.۱۹۵.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز شده به حساب سپهر شماره ۰۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانک صادرات شعبه مارکار یزد / سپرده شركت در مناقصه ۱۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت بانکی - چک بانکی - مطالبات - اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : یزد بلوار شهید منتظر قائم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه این شرکت : یزد بلوار منتظر قائم
۰۳۵-۳۶۲۴۸۹۸۹-۳۶۲۴۳۱۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.yazd.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن