سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان هرمزگان

شماره آگهی ۳۴۴/۴۵۷/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۸۱۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشاوره راهبری ، کنترل و نظارت بر عملکرد H.S.E شرکت گاز استان هرمزگان
شرایط : حداقل رتبه ۳ رشته ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل با رتبه ۳ رشته شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۱۵۳۳۰/۷۲ نزد بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر دو هفه پس از تارخی انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار گاز شهرک فجر شرکت گاز استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۲۱۹۴۱۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن