سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان همدان

شماره آگهی ۱۱-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۸۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث خط تغذیه ۸ اینچ تقویتی شهر فامنین با برآورد ۳,۸۰۴,۵۳۹,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۰.۲۲۷.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : همدان میدان شیر سنگی ساخمان مرکزی شرکت گاز استان همدان ط اول اطاق ۲۰۴ امور قراردادها
۰۸۱۳۸۲۶۱۰۷۵-۸-۳۸۲۶۰۵۷۱-۴ تلفن ۰۸۱۳۸۲۵۶۲۰۷ فکس
- ایمیل http://www.nigc-hm.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن