سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید بهارستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۲۸۵۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهرشهر جدید مجلسی قطعه شماره سه با برآورد ۷,۲۴۲,۸۵۰,۰۰۰
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته ابنیه با راه و باند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۷۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اصفهان کیومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن شهر جدید مجلسی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی
۰۳۱۵۲۴۷۲۷۳۳ تلفن ۰۳۱۵۲۴۷۲۲۱۴ فکس
- ایمیل http://www.majlessi-ntoir-gov.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن