مناقصه تعمیراتی : تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۲۹/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۳۰۵۸۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیراتی : تعمیرات خطوط لوله تغذیه و شبکه های گاز به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام pc در شهرستان شیراز، صدرا، بخش خان زنیان ، داریون ، زرقان و لپویی (به روش آحاد بهایی) با برآورد ۵,۹۸۳,۵۴۷,۳۶۹
شرایط : ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه، کد اقتصادی ، کد شناسه ملی اشخاص حقوقی/ حقیقی و مشخصات نماینده شرکت ---- دارابودن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰ هزار ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی شعبه پاسداران شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت گاز استان فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۱۵
آدرس خرید اسناد : بلوار استقلال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن