مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش خدمات شهرداری گرگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری گرگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۳۰۱۸۷۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش خدمات امور نگهبانی، حفاظت و حراست از اماکن اختصاصی و عمومی شهرداری در سطح شهر به تعداد ۵۶ نفر بر مبنای یک نسخه پیش نویس قرارداد و پیوست شماره ۱ و ۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری ۰۲۰۵۰۴۹۰۰۰۰ بانک می شعبه مرکزی گرگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : میدان شهرداری شهرداری گرگان ط سوم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری به آدرس گرگان ـ میدان شهرداری شهرداری گرگان
۰۱۷۳۲۲۴۰۷۵۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.gorgan.ir وب سایت
توضیحات : تجدید -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن