سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سرایان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۳۰۸۰۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری جمع آوری حمل زباله های سطح شهر به صورت خانه به خانه
شرایط : داشتن گواهینامه مجاز حداقل دارای پایه ۲ قدیم یا پ ۲ جدید کارت سلامت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری و یا به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۸۶۲۰۰۹ بانک ملی سپرده شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۸۸۲۷۰۰ تلفن ۰۵۶۳۲۸۸۲۷۰۲ فکس
- ایمیل http://www.sarayancity.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن