سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه قرارگاه مهندسی و پشتیبانی صنایع دفاعی منطقه اصفهان

شماره آگهی ۱۸/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۵۳۰۸۶۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه بخشی از عملیات بنایی مورد نیاز خود
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۷ کیلومتری جنوب زرین شهر مجتمع صنایع دفاع اصفهان ـ قرارگاه پشتیبانی بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : کیلومتر ۷ کیلومتری جنوب زرین شهر مجتمع صنایع دفاع اصفهان ـ قرارگاه پشتیبانی بازرگانی
۰۳۱۵۲۳۲۲۱۵۵-۵۲۳۲۲۲۶۰-۵۲۳۲۲۰۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان کردستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن