سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۸۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات حفاری و نوکنی تعداد ۱۰ حلقه چاه مشاهده ای با دستگاه دورانی به طول ۸۰۰ متر با برآورد ۴,۵۴۳,۰۵۹,۲۴۸
شرایط : رشته کاوش های زمینی پایه ۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۰۸۵۴۰۵۰۰۳ بانک ملی شعبه بندرعباس / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۰ میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا ورایز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۵۴۰۴۰۰۵ بانک ملی ایران شعبه دارایی بندرعباس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادها واقع در بندرعباس بلوار امام خمینی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۷۶۳۳۳۳۵۴۱۱-۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن