سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای سمنان

شماره آگهی ۳۰۲/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و نصب خار ضد صعود ۱۷۱۳ دستگاه دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع استان سمنان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۳ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : بلوار قدس ـ شرکت برق منطقه ای سمنان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۳۴۰۴۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : شرق
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن