سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق بیستون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۳۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات نیروی تخصصی و عمومی
شرایط : فیش واریزی ۲۵۰.۰۰۰داشتن تایید طرح طبقه بندی مشاغل و تاییدیه صلاحیت از اداره تعاون اجتماعی ریال - معرفی نامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۹۳۰ میلیون ریال به صورت ضمانتامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۷۵۶۱۸ نزد بانک تجارت شعبه بیستون کد ۱۸۴۵۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه - همدان نیروگاه حرارتی بیستون
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۸۳۳۴۶۴۲۰۲۰ داخلی ۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن