سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۱۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۲۱۰۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروزه های آبرسانی : حفر چاه با برآورد ۱.۴۸۴.۶۳۱.۳۶۳ ریال و تضمین ۷۴.۲۳۱.۵۶۸ ریال ---- حفر چاه با برآورد ۱.۰۸۶.۲۸۱.۹۱۱ ریال و تضمین ۵۴.۳۱۴.۰۹۶ ریال ---- آزمایش و پمپاژ چاه های عمیق و نیمه عمیق با برآورد ۱.۱۲۳.۷۱۲.۲۰۰ ریال و تضمین ۵۶.۱۸۵.۶۱۰ ریال
شرایط : حداقل ۵ کاوشهای زمینی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۹ روز به استثنا وزهای تعطیل
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه ـ بلوار شهید باهنر ـ نرسیده به سه راه شرکت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روتسایی
۰۸۳۸۲۸۱۵۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar-ks.ir وب سایت
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن