سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

شماره آگهی ۱۴۹/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۷۵۷۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری ، کنترل فرآیند ، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب و گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب سپهر بانک صا درات به شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ و یا چک بانکی تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت همدان میدان بیمه جنب اداره ثبت احوال
آدرس ارسال مدارک : دبیر خانه شرکت همدان میدان بیمه جنب اداره ثبت احوال
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.hww.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن