مناقصه اجرای عملیات ترمیم و احداث جدول ، ترمیم و شهرداری صدرا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری صدرا

شماره آگهی ۱۵-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۷۶۱۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات ترمیم و احداث جدول ، ترمیم و احداث تک لیه و احداث کانیو و معابر سطح شهر به صورت فیکسه با برآورد ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۷۲۵۷۵۱۳۰۰۴ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۶ میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ۰۱۰۷۲۵۷۴۴۷۰۰۸ بانک ملی شعبه صدرا
تاریخ دریافت اسناد : پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : شهر صدرا بولوار پاسداران ساختمان شماره ۲ امور مالی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۶۴۰۳۸۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبتدوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن